Palmy Mrozoodporne Rośliny Egzotyczny Palmy do Ogrodu

 

WYSZUKIWARKA ROŚLIN

 


Strefy mrozoodporności roślin w regionach Polski
(strefy klimatyczne USDA)

Strefy mrozoodporności
Strefy klimatyczne w Polsce

Pierwotnie strefy mrozoodporności (strefy klimatyczne USDA) zostały wyznaczone w 1960 roku, dla terenu Stanów Zjednoczonych, przez Departament Rolnictwa USA (United States Department of Agriculture, w skrócie USDA, stąd ich nazwa). Wyznaczono je na podstawie średniej rocznej temperatury minimalnej, właściwej dla danego obszaru. Służyły one prawidłowemu doborowi roślin i rozplanowaniu nasadzeń roślinnych, tak, aby zminimalizować straty, spowodowane zimowymi spadkami temperatur i wymarzaniem.

Z czasem strefy mrozoodporności zostały zaadaptowane dla terenów Europy (w tym Polski), przez W. Heinzego i D.Schreibera. Na podstawie ich wytycznych zostały stworzone mapy mrozoodporności dla poszczególnych regionów Polski.

Wszystkie rośliny mają swoje wymagania, co do temperatury, w której najlepiej rosną. Dotyczy to zarówno temperatury maksymalnej, jak i minimalnej. Temperatura maksymalna, przy której rośliny przestają rosnąć, nie jest dla nas specjalnie istotna, gdyż w Polsce rzadko przekracza ona 33-35°C. Znacznie ważniejsza jest średnia temperatura minimalna, przy której krzew, drzewo lub bylina zamiera. Rośliny pochodzą, bowiem z różnych stref klimatycznych i nie zawsze możemy je uprawiać w naszym ogrodzie ze względu na ich zbyt małą mrozoodporność.

Aby dobrze rozplanować nasadzenia roślinne, należy znać strefę klimatyczną terenu, na którym planujemy nasadzenia roślinne oraz numer strefy przyporządkowany dla danej rośliny- można go znaleźć w opisach poszczególnych roślin. W praktyce numer strefy zamieszczony przy każdej roślinie informuje nas o minimalnej temperaturze, jaką roślina wstanie jest przetrzymać.

Sadząc rośliny w danej strefie klimatycznej, najlepiej wybierać gatunki przyporządkowane do danej strefy, lub oznaczone wyższym numerem strefy. Wówczas możemy mieć pewność, że rośliny te bez szkody przezimują na danym terenie. Wybierając rośliny oznaczone niższym numerem strefy – ryzykujemy ich uszkodzenia mrozowe lub całkowite przemarzniecie zimą.

Na przykład, jeśli zakładamy nasadzenia na terenie oznaczonym jako strefa 6B, wybieramy rośliny przypisane do strefy 6B lub ze strefy chłodniejszej (np. 6A, 5B, 5A itd.). Sadząc rośliny należące do strefy 7A, 7B, 8A, 8B itd. – ryzykujemy ich zmarznięciem.